Grupės - tai vieta, kur nepažįstamieji tampa artimesni nei giminės.


Grupėse bendraujama be socialinių kaukių. Čia galima ir įmanoma būti tik pačiu savimi. Čia gimsta didžiausias žmonių artumas. Čia tobuliname tai, ką žinome ir mokame tarpusavio santykiuose. Grupėje tiesiog lengva būti, jei žmonės siekia bendrystės.

Psichologinė Bendravimo grupė

Vadovas:

Aušra Griškonytė

Psichologė psichoterapeutė

Aprašas:

Vyrų ir moterų santykių institutas organizuoja originalias vienerių metų trukmės psichologines Bendravimo grupes.
Kai aplinkui tiek vienišumo jausmo kankinamų žmonių, tiek pasimetusių vertybėse, tiek daug abejojančių pasirinkimais, gyventi darosi sudėtinga. Bendravimo grupėje dalyviai suteikia supratimą ir paramą vieni kitiems, išmoksta užmegzti tikrus ryšius. Jiems siūloma paeksperimentuoti su santykiais, stebėti, kaip jie randasi, kokius etapus tenka įveikti, kur užstringama ir ką reikėtų pakoreguoti, kad
kliūtis būtų nugalėta.
Pabūti tokioje grupėje naudinga bet kuriam žmogui, juk visi esame socialūs ir palaikome kokius nors santykius. Galime dar geriau juos išmanyti, dar saugiau jaustis ryšyje su kitu žmogumi. Juo labiau, kad vienišųjų, net ir gyvenančių porose, skaičius ir toliau auga.
Bendravimo grupė yra tarsi mažas visuomenės modelis. Kiekvienas dalyvis papildo vienas kitą. Juk jiems bendravime iškyla tos pačios problemos, skiriasi tik jų išraiška. Kai žmogus bijo kontakto, jis vengia situacijų, kuriose jis gali išsirutulioti. O grupėje nori nenori atsiduri būtent tokioje padėtyje. Jeigu mėginsi trauktis, grupė tave stumtelės pirmyn. Taip žmogus įveikia savo baimes. Svarbiausia – pirmas žingsnis. Jį padaręs patiri pergalės jausmą ir nebebijai antro žingsnio.

Programa:

Kartą per savaitę saugioje aplinkoje Bendravimo grupės dalyviai renkasi:

- bendrauti be psichologinių žaidimų (išmokti juos atpažinti ir į juos neįkliūti, suprasti jų žalą žmonių tarpusavio santykiams),

- sustiprinti savigarbą (apginti savo interesus ir nuomonę, nepažeidžiant kito asmens, pasakyti "Ne", nejaučiant kaltės ir baimės),

- paversti nekonstruktyvią agresiją (pykčio išliejimą, kaltinimus, kritiką) atkakliu tikslo siekimu,

- atsispirti aplinkinių žmonių negatyvių emocijų įtakai (ką daryti, kai susiduriame su emociniais sekintojais ir kenkėjais),

- padidinti savo emocinį raštingumą (suprasti, kokią vertę turi emocinis pasaulis, kaip jį pažinti ir sėkmingai jame gyventi).


 

Dalyvių skaičius: iki 10 asmenų

Svarbi informacija:

Mokama už einamąjį mėnesį į priekį. Susitikimai vyksta vieną kartą per savaitę. Susitikimo trukmė - 2 valandos.

Kaina: už vieną susitikimą 35 EUR Lt

Trukmė: 1 metai

Vieta: Birutės 56-60, Žvėrynas

Registruotis